გაგრძელება . . . გაგრძელება . . .

კავკასლოჯისთიქსი წარმოადგენს საერთაშორისო სატრანსპორტო და საექსპედიტორო კომპანიას. საკუთარი ოფისებისა და მსოფლიოში გამოცდილი და სპეციალიზირებული პარტნიორთა ქსელის მეშვეობით, ჩვენ გთავაზობთ „კარიდან კარამდე“ გადაზიდვებს ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებებით,  მცირე სასაქონლო პარტიიდან დაწყებული და საპროექტო, არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთებით დამთავრებული.